Jornades sobre els 25 anys de la
Reserva de Biosfera de Menorca
Mirant cap al Futur PRESENTACIÓ
0
Inici  | 
English English LOGO
 
 

Programa


DILLUNS, 22 D'OCTUBRE DE 2018. INAUGURACIÓ 
Sala de Plens del Consell Insular de Menorca 
 
16:30 – 17:00 Inauguració de les Jornades per part de les autoritats: Susana Mora (presidenta del CIM), Miquel A. Maria (president de l'IME), i Josefina Salord (coordinadora científica de l'IME)

17:0017:45 Conferència inaugural: Eulàlia Comas Lamarca (biòloga, Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible de Catalunya de la Generalitat de Catalunya) – La lògica de Menorca o la virtuositat de les dimensions. Presenta Josefina Salord (coordinadora científica de l'IME).


BLOC 1: ECONOMIA i TURISME 
Moderador: Miquel Àngel Limón (president del Consell Científic de l'IME)

Preguntes orientatives:
Poden ser les iniciatives d'economia circular una solució vàlida per a Menorca?
Noves oportunitats d'activitats econòmiques per a Menorca.
Com podem créixer sense hipotecar el futur?


17:45 Ponència introductòria: Guillem López Casasnovas (catedràtic d’Economia de la UPF, membre de la Secció de Ciències Socials de l’IME, i de l’IEC) – La preservació del benestar social des del progrés econòmic.
18:30 Situació de Menorca: Alfons Méndez (doctor en Economia, membre de la Secció de Ciències Socials de l’IME) – Menorca. Els reptes d'una economia turística.
19:00 Descans
19:15 Ponència 1: Joan R. Sánchez Tuomala (doctor en Economia i membre de la Secció de Ciències Socials de l'IME i del Cercle d'Economia de Menorca) – Empresa i reserva de biosfera a Menorca: causalitat o casualitat?
19:35 Ponència 2: David Carreras Martí (director de l'OBSAM i membre de la Secció de Ciències Naturals de l'IME) – Enquesta de percepció ciutadana sobre la reserva de biosfera de Menorca i comparativa amb Lanzarote.


20:00 – 21:00
 Taula rodona: Quin és el futur dels sectors econòmics de Menorca?

Participants: Rubén Adrián (president de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació de Menorcs), Santiago Barro (gerent de Binary Menorca), Carlos Truyol (director general de Ria Menorca), Maria Teresa Gustems (gerent de Menorca en Kayak), José Díaz Montañés (director general de Artiem Hotels)
 DIMARTS, 23 D'OCTUBRE DE 2018. BLOC 2: VECTORS AMBIENTALS: AIGUA, ENERGIA, RESIDUS I MOBILITAT
Sala d’actes de l’Institut Menorquí d’Estudis
Moderador: Cristòfol Mascaró (coordinador del GOB Menorca i membre la de Secció de Ciències Naturals de l'IME)
 
Preguntes orientatives:
Com podem ser més autosuficients?
És l’autosuficiència una mesura de sostenibilitat?
Com podem reduir les externalitats negatives del model econòmic de Menorca?


17:00 Ponència introductòria: Albert Cuchí (arquitecte i professor de la UPC) – Els reptes per una planificació i arquitectura sostenibles.
17:40 Situació de Menorca: Jesús Cardona (arquitecte coordinador de les Directrius Estratègiques de Menorca) – Menorca 2030: l'illa descarbonitzada.
18:00 Ponència 1: Margalida Comas i Britta Hernàndez (hidrogeòlogues)– Les aigües subterrànies de Menorca. Tendències i propostes de gestió.
18:15 Ponència 2: Catalina Pascual i Eva Yañez (tècniques del Consorci de Residus i Energia de Menorca) – Cap a l'economia circular dels residus a Menorca.
18:30 Descans
18:45 Ponència 3: Josep Maria Olivé (enginyer d'obres públiques, consultor especialitzat en mobilitat i transport. Empresa CINESI) – La gestió de la mobilitat com a pilar de la sostenibilitat.
19:00 Ponència 4: Núria Llabrés Prat (GOB Menorca i Justícia Alimentària) – Cap a un sistema agroalimentari responsable.
19:15 Ponència 5: Joan Rieradevall (professor i investigador de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB) i Alejandro Marcos (investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la UAB) – Metabolisme ambiental de Menorca. Accions de futur per afavorir la seva sostenibilitat en el marc del canvi climàtic.


19:30 – 20:30
Taula rodona: Com podem tancar els cicles dels recursos a Menorca i avançar cap a una economia circular? 

Participants: Irene Estaún (directora insular de la Reserva de Biosfera), Rafael Muñoz (enginyer tècnic del Consorci Residus i Energia de Menorca), Joan Rieradevall (professor i investigador de la UAB), Bartolome Mercadal (director comercial de Sa Cooperativa del Camp), David Sintes (gerent d'Aigües Sant Lluís)
DIMECRES, 24 D'OCTUBRE DE 2018. BLOC 3: TERRITORI I BIODIVERSITAT

Sala d’actes de l’Institut Menorquí d’Estudis 
Moderador: David Carreras Martí (director de l'OBSAM i membre de la Secció de Ciències Naturals de l'IME)

Preguntes orientatives:
Prioritats de conservació i gestió amb recursos limitats?
Com passar de la protecció damunt paper a la conservació efectiva?
Com podem millorar la coordinació en matèria de biodiversitat i territori entre Menorca i les Balears?


17:00 Ponència introductòria I: Guillem X. Pons (professor de la UIB i membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME) – La biodiversitat en el context balear i del Mediterrani Occidental.
17:30 Situació de Menorca: Félix de Pablo (tècnic de Medi Ambient del CIM)– Conservació de la biodiversitat a la Reserva de Biosfera de Menorca, situació actual i reptes de futur.
17:50 Ponència 1: Eva Marsinyach (OBSAM i membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME) i Marta Sales (doctora en Biologia i membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME)– El Canvi. Cap a una gestió sostenible i integrada de la mar, realitat o ficció?
18:05 Ponència 2: Agustí Rodríguez (GEOSERVEI S.L. Projectes i Gestió Ambiental) – Reptes i perspectives de futur en la gestió i conservació del patrimoni geològic de Menorca.
18:20 Descans
18:35 Ponència introductòria II: Gemma Peribáñez Ayala (arquitecta, coordinadora de la Revisió del Pla Territorial Insular) – El Plan Territorial Insular como garantia de preservación y mantenimiento de los valores naturales y culturales de la reserva de la biosfera de Menorca.
19:05 Ponència 3: Ricard Borràs (tècnic de la Direcció General d’Espais Naturals i Biodiversitat, Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca, GOIB) – La gestió d'Àrees Protegides (AP) a Menorca. D'on venim i cap a on anam.
19:20 Ponència 4: Juan Rita (professor de Botànica de la UIB i membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME) – Canvi climàtic i reptes de futur.


19:35 – 20:35 Taula rodona: Com podem millorar la coordinació en matèria de biodiversitat i territori entre Menorca i les Balears?
 
Participants: Miquel Truyol (director insular de Medi Rural i Marí del CIM), Jorge Casado (cap de la Delagació de l'Ibanat a Menorca), Mireia Vidal (tècnica del Servei de Gestió Forestal i Protecció del Sòl del GOIB), Maria Elena Cefali (coordinadora de la EI Jaume Ferrer), Miquel Camps (coordinador del GOB Menorca)
DIJOUS, 25 D'OCTUBRE DE 2018. BLOC 4: PAISATGE i PATRIMONI CULTURAL

Sala dels Arcs del Seminari de Ciutadella 
Moderadora: Cristina Rita (cap del Servei de Patrimoni Històric del CIM i membre de la Secció d'Història i Arqueologia de l'IME)

Preguntes orientatives:
Pros i contres de la gestió pública versus la privada tutelada del patrimoni.
Quin paper hauria de jugar el patrimoni cultural dins la promoció turística?
Sap la societat menorquina mirar-se en el patrimoni cultural i extreure'n la creativitat per al futur?


17:00 Ponència introductòria: Gaspar Valero (historiador i expert en itineraris culturals) – Els paisatges literaris, una dimensió del patrimoni cultural.
17:40 Situació de Menorca: Jaume Mascaró (doctor en Antropologia, professor de filosofia de la UB i membre de la Secció de Ciències Socials de l'IME) – Patrimoni cultural de Menorca.
18:00 Ponència 1: Joan López Casasnovas (membre de la Secció de Llengua i Literatura de l’IME i corresponent de la Secció Filolàgica de l’IEC)– Llengua, país i cohesió social (Menorca, 1993-2018).
18:15 Ponència 2: Pilar Vinent Barceló (cap del Servei de Política Lingüística i Cultura Popular del CIM i membre de l'Òrgan Executiu i Coordinador de l'Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial de
Menorca) – El llegat immaterial de Menorca, una peça clau en la gestió de la reserva de biosfera.
18:30 Descans
18:45 Ponència 3: Juan Elorduy – ¿Y si el Arte sirviera para algo?
19:00 Ponència 4: Elena Sintes (arqueòloga autònoma i membre de la Secció d'Història i Arqueologia de l’IME) – La sostenibilitat en la gestió del patrimoni arqueològic. Un repte en el temps dels selfies.
19:15 Ponència 5: Pau Salort (membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME i president de l’associació Aladern) – 25 anys d’imatges i sons en un procés de creixement.


19:30 – 20:30 Taula rodona: És desitjable o beneficiós donar un nou ús al patrimoni per assolir la seva conservació? 

Participants: Antoni Ferrer (director insular de Cultura i Patrimoni del CIM), Carlos Van Walre (director del Museu Militar de Menorca), Joan Torres (arquitecte tècnic, membre de la Secció de Ciència i Tècnica de l'IME i expert en patrimoni industrial), Antoni Vidal (arquitecte i expert en patrimoni arquitectònic) 
DIVENDRES, 26 D'OCTUBRE DE 2018. BLOC 5: BENESTAR SOCIAL
Sala dels Arcs del Seminari de Ciutadella
Moderador: Xavier Patiño (cap de la Secció de Llengua i Literatura de l'IME)

Preguntes orientatives
:
Com podem avançar en creixement econòmic i benestar social de forma equivalent?
Les perspectives de salut i benestar social són millors a Menorca que en altres territoris propers?
Quin és el futur dels joves a Menorca?


17:00 Ponència introductòria: Belén Pascual Barrio i Lluís Ballester (professors de la UIB – pedagogia i didàctiques específiques, i membres de GIFES) - Benestar social a les Balears: anàlisi de les necessitats i dels serveis educatius i socials. Reptes de futur.
17:40 Situació de Menorca: Borja Pellejero (sociòleg, tècnic col.laborador de l'OBSAM) – El desenvolupament dels serveis socials a Menorca en el context balear i espanyol.
18:00 Ponència 1: Sara Villalonga (treballadora social del CIM) – Reptes de futur a afrontar des dels serveis socials de Menorca.
18:15 Ponència 2: David Serra (economista i tècnic col.laborador de l’OBSAM) – El mercat de treball en la Menorca del futur. 
18:30 Descans
18:45 Ponència 3: Fernando Salom (coordinador del programa Menorca Borina’t, responsable del Gabinet de Medicina Esportiva del CIM)– Menorca Reserva de la Biosfera... un ecosistema de vida activa.
19:00 Ponència 4: Àngela Janer (pedagoga, orientadora del DOIP de la UIB) i Pere Alzina (coordinador d’Estudis de la Facultat d’Educació a la Seu de la UIB a Menorca)– De veure i escoltar a pensar i fer.
 

19:30 – 20:30 Taula rodona: Quins són els riscos reals d'exclusió social i residencial a Menorca? 

Participants: Roser Román (arquitecta), Marga Benejam (Fons Menorquí de Cooperació), Adolfo Rodríguez (Debat a Bat), Dani Martín (educador social, programa d'habitatge i d'acompanyament en drets socials de Càritas)BLOCS ESPECIALS


DIJOUS, 25 D'OCTUBRE DE 2018. BLOC 6: JORNADA PER ELS MUNICIPIS
Centre de Convencions des Mercadal 
Moderador: Joan Juaneda (cap de secció de Medi Ambient del CIM)

Preguntes orientatives:
Com es poden implicar els pobles i municipis en la Reserva de Biosfera? 
Com es pot augmentar el seu paper?


9:00 Benvinguda de les autoritats
9:05 Es Mercadal: Francesc Ametller (batle des Mercadal)
9:35 Es Castell: Lluís Camps (batle des Castell)
10:05 Alaior: Roger Ferrer (regidor de Platges, Urbanitzacions i Medi Ambient de l'Ajuntament d'Alaior) - Són els ciutadans "veïns" conscients del significat de ser reserva de la biosfera?
10:35 Ciutadella: Xavier Cardona (tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament de Ciutadella)- Des dels ajuntaments per la Reserva de Biosfera
11:05 Descans
11:30 Maó: Sonia Sans (tècnica de Medi Ambient de l'Ajuntament de Maó) - la reserva de biosfera a l'administració local
12:00 Ferreries: Pere Fraga (representant de l'Agenda Local 21 Ferreries) – AL21 Ferreries. Participació ciutadana en la gestió socioambiental d’un poble: assoliments, dificultats, reptes.
12:30 Sant Lluís: Antón Soler (membre de l'Agenda Local 21 Sant Lluís) - Els reptes sostenibles de Sant Lluís.
13:00 Es Migjorn Gran: Marta Pérez (consultora en Turisme i Medi Ambient)- El paper dels municipis dins la reserva de biosfera de Menorca. El cas des Migjorn Gran.
 


DISSABTE, 27 D'OCTUBRE DE 2018. SORTIDA A ALFORÍ DE DALT

9:30 Trobada a l’aparcament de Cala Pilar.
Sortida guiada Eva Marsinyach (OBSAM i membre de la Secció de Ciències Naturals de l'IME)
Xerrada 1: Pere Fraga (membre de la Secció de Ciències Naturals de l’IME) – El món vegetal de Menorca: conèixer, divulgar, gestionar. 
Xerrada 2Pau Salort (membre de la Secció d’Història i Arqueologia de l’IME i president de l’associació Aladern) – El Patrimoni Etnològic: abandonament o explotació turística? 
Xerrada 3: Núria Galarza (pedagoga i educadora ambiental) i Joana Maria Pons (tècnica en Educació Ambiental del Departament de Medi Ambient i Reserva de Biosfera del CIM) – l'educació ambiental a la reserva de biosfera de Menorca: on està i propostes de millora.
Xerrada 4Jorge Casado (cap de la Delegació de l’Ibanat a Menorca) – Situació de la gestió dels boscos als 25 anys de la declaració de la reserva de la biosfera de Menorca. El que fem i el que hauríem de fer.
Xerrada 5Clara Fullana i Joan Febrer (organitzadors de Camí de Cavalls 360°) – Turisme actiu a Menorca. Més enllà de la sostenibilitat.
13:30 Comiat
DISSABTE, 10 DE NOVEMBRE DE 2018. BLOC 8: CONCLUSIONS I CLAUSURA
Llatzeret

8:30 Sortida del vaixell cap a Llatzeret des de Calesfonts
8:45 Sortida del vaixell cap a Llatzeret des de Calesfonts
9:00 – 10:00 Visita guiada a Llatzeret – Fundació Foment Turisme
9:30 Sortida del vaixell cap a Llatzeret des de Calesfonts
10:00 Inauguració de la jornada de conclusions i clausura - Josefina Salord
10:05 Revisió del compliment de les Conclusions i Decàleg RB+20 – David Carreras Martí i Agnès Canals
10:30 Conclusions RB+25Mirada cap al futur - Miquel Àngel Limón i Eva Marsinyach
11:00 Clausura de les Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca
11:30 Actuació Musical - Cala Joia
12:00 Aperitiu
12:45 Tornada del vaixell cap a Calesfonts
13:00 Tornada del vaixell cap a Calesfonts

 
 


Totes les sessions són obertes al públic
Les entitats i els particulars interessats a fer-nos arribar la seva visió sobre el futur de la Reserva de Biosfera, podran participar mitjançant un pòster explicatiu. 
 
 

 
 

Compartir en

     
Inscripció

Feu clic al botó per completar el formulari de registre i enviar la seva sol·licitud.


INSCRIPCIÓ
IME OBSAM biosferamenorca CIME MAB
Contacta amb nosaltres
Observatori Socioambiental de Menorca / Institut Menorquí d’Estudis - Camí des Castell, 28 07702 Maó
Correu electrònic: jornades25rb@gmail.com / adm.obsam@cime.es / Tel 971351500 / Fax 971351642

       
Jornades sobre els 25 anys de la Reserva de Biosfera de Menorca